Franciszek Zabłocki

polski poeta

Franciszek Zabłocki (1752–1821) – pisarz polski.

 • Biorę przed się rządowe napisać systema,
  Czy lepiej kiedy jest król, czy kiedy go nie ma?
Franciszek Zabłocki
 • Dla złych to największą, wierzaj mi, katuszą,
  Kiedy szkodzić nie mogą i dobrzy być muszą.
  • Źródło: Mała księga cytatów, red. Halina Lipiec, STON I, Radom 1994, ISBN 8390113228, s. 33.
 • Głupi dwakroć jest głupszym, gdy głupstw nie pamięta.
  • Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, wyb. Paweł Hertz, Władysław Kopaliński, Warszawa 1991, PIW, s. 580.
  • Zobacz też: głupota
 • Jest to duszy męczarnia, grot na rozum silny,
  Źródło potrzeb, rozpusty, kęs ciału przychylny.
  • Opis: o miłości
  • Źródło: Mała księga cytatów, red. Halina Lipiec, op. cit., s. 91.
 • Na szyi trzy chustki, a w kieszeni pustki.
  • Źródło: Na wszystko jest przysłowie, wyb. Stanisław Świrko, Wydawn. Poznańskie, 1975, s. 83.
 • Żalu nie wzbudzisz, płacząc, żeś ubogi,
  A wzbudzisz zawiść będąc w pomyślności.
  • Źródło: Mała księga cytatów, red. Halina Lipiec, op. cit., s. 30.