Forma – kształt, wygląd, układ, przejaw czegoś lub sposób postępowania.

  • Gdyby jajko miało inną formę, życie kury byłoby potworne.
  • Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści.
  • Kobiety są jak róże: niby zupełnie do siebie podobne, a jednak zapach, forma i kolor każdej z nich jest trochę inny.
  • Moralność jest niczym innym jak zewnętrzną formą chytrości.
  • Na tej przypadkowej planecie jesteśmy samotni. Między wszystkimi otaczającymi nas formami życia żadna, poza psem, nie zawarła z nami przymierza.
  • Nie istnieją dla mnie formy abstrakcyjne. Formy zawsze coś symbolizują.
  • Ważna jest tradycja, dbanie o pewne niezmienne formy wspólnego życia. Coś stałego, do czego się wraca jak do domu. Nie do mieszkania.