Florian Znaniecki

polski i amerykański filozof i socjolog

Florian Znaniecki (1882–1958) – polski socjolog i filozof.

 • Coraz szybszy rozwój nauk społecznych i nauk o kulturze w ciągu ostatnich stu lat daje intelektualnym przodownikom świata zdecydowaną przewagę. Niestety wielu wpływowych polityków i dogmatycznych doktrynerów jest ignorantami naukowymi, zazwyczaj nieświadomymi własnej ignorancji. Są to jednak trudności występujące od dawna. Myśliciele stosujący rezultaty wiedzy naukowej do celów praktycznych spotykali się z nimi zawsze i prędzej czy później potrafili je przezwyciężyć.
  • Źródło: Współczesne narody, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, ISBN 83-01-06510-9 s. 263-264.
 • Od tysięcy lat uczeni skarżą się na to, że uprawiana przez nich wiedza cieszy się niewielkim uznaniem masy ludzkiej, obserwatorzy zaś życia społecznego potwierdzają, że narzekania te nie są bynajmniej bezpodstawne. Z badań zbiorowości znajdujących się na niższych poziomach kultury oraz wielkich grup ludzi oddanych zajęciom praktycznym w społeczeństwach bardziej cywilizowanych – rolników, rzemieślników, kupców, gospodyń domowych itd. – wynika, że stosunkowo rzadko ludzie czynu odczuwają w normalnych warunkach potrzebę kogoś, kto specjalizuje się w uprawianiu wiedzy. I nawet wtedy, gdy taka potrzeba się pojawia, można się zastanawiać, w jakiej mierze jest ona spontaniczna, w jakiej zaś wypływa z pewnych tradycji kulturowych.
  • Źródło: Społeczne role uczonych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ISBN 83-01-04851-4, s. 303-304.
  • Zobacz też: wiedza
 • Przyjęcie poglądu, że należy zlikwidować wszelkie religie, byłoby dla socjologa tak samo nie do pomyślenia jak eliminacja sztuki, muzyki czy poezji, ponieważ jest świadomy, że usunięcie religii spowodowałoby zubożenie kultury i pozbawienie setek milionów ludzi umiłowanych przez nich wartości.
  • Źródło: Społeczne role uczonych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, ISBN 83-01-04851-4, s. 502.
  • Zobacz też: religia