Ferdinand de Saussure

językoznawca szwajcarski

Ferdinand de Saussure (1857–1913) – szwajcarski językoznawca.

  • Znakiem nazywamy połączenie pojęcia i obrazu akustycznego; lecz w powszechnym użyciu termin ten oznacza na ogół sam obraz akustyczny, na przykład jakiś wyraz (arbor itd.). Zapomina się, że jeśli arbor nazywamy znakiem, to tylko dlatego, że wyraża pojęcie „drzewa” w ten sposób, że wyobrażenie części sensorycznej zakłada wyobrażenie całości.
    • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 48.
    • Zobacz też: znak
Ferdinand de Saussure

Kurs językoznawstwa ogólnego edytuj

(oprac. Charles Bally i Albert Sechehaye, tłum. Krystyna Kasprzyk)

  • Jedynym prawdziwym przedmiotem językoznawstwa jest język rozpatrywany sam w sobie ze względu na samego siebie.
  • Język jest systemem znaków, którego istota polega wyłącznie na związku znaczenia i obrazu akustycznego.
  • Język jest zwartym systemem i teoria powinna być systemem równie zwartym jak język.
  • Można więc sobie wyobrazić naukę badającą życie znaku w obrębie życia społecznego; stanowiłaby ona część psychologii społecznej, a co za tym idzie, psychologii ogólnej, i nazwalibyśmy ją semiologia. Nauczyłaby nas ona, na czym polegają znaki i jakie prawa nimi rządzą.