Ewald Friedrich von Hertzberg

polityk pruski

Ewald Friedrich von Hertzberg (1725–1795) – pruski (niemiecki) polityk i dyplomata, minister spraw zagranicznych Prus w latach 1768–1791.

  • Polacy zadali cios śmiertelny monarchii pruskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej. Sądzę, że Polska wcześniej czy później odbierze nam Prusy Zachodnie [tj. Pomorze Gdańskie], a być może i Wschodnie. W jaki sposób bronić naszego państwa przeciw narodowi licznemu i dobrze rządzonemu?
    • Opis: reakcja na konstytucję 3 maja uchwaloną w Polsce w 1791.
    • Źródło: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia III. Podręcznik do klasy III gimnazjum, s. 83.
Ewald Friedrich von Hertzberg