Eugene O'Neill

amerykański literat, noblista

Eugene Gladstone O'Neill (1888–1953) – amerykański dramatopisarz, noblista.

Eugene O'Neill (1933)
  • Szczęście nie znosi nieśmiałości. Tak samo nauka.