Erich Koch

wysoki funkcjonariusz hitlerowski, zbrodniarz wojenny

Erich Koch (1896–1986) – niemiecki funkcjonariusz nazistowski i zbrodniarz wojenny, gauleiter i ostatni nadprezydent Prus Wschodnich w latach 1933–1945, jednocześnie od 1941 szef Zarządu Cywilnego Okręgu Białystok i komisarz Rzeszy dla Ukrainy; skazany na śmierć przez polski sąd, zmarł w więzieniu.

  • Moi panowie, jestem znany jako brutalny pies. Dlatego też mianowano mnie komisarzem Rzeszy na Ukrainę. Naszym zadaniem jest, nie zważając na względy uczuciowe czy majątkowe Ukraińców, wypompować z Ukrainy wszystko. Moi panowie, oczekuję od was absolutnej bezwzględności w stosunku do miejscowej ludności.
    • Opis: do swych komisarzy na spotkaniu w Równem obejmując władzę komisarza Rzeszy dla Ukrainy.
    • Źródło: Ryszard Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993, s. 120.
Erich Koch (1938)