Emil Szramek

polski ksiądz, błogosławiony Kościoła katolickiego

Emil Szramek (1887–1942) – polski duchowny katolicki, publicysta górnośląski, historyk, męczennik, błogosławiony.

  • Chociaż jesteś dumny jak statek nowo­czesny, choć masz wolę tak silną, jak maszyna okrętowa, nie ufaj sobie, ale upokorz się i każ się spokojnie przeprowadzić przez doświadczonego pilota, t. zn. sumiennego kapłana, albo przez głównego sternika łodzi Piotrowej – Papieża.
    • Źródło: Homiletyczne pokłosie podróży do Ziemi św. (referat wygłoszony 18 maja 1933 w Katowicach)
Emil Szramek