Emil

imię męskie

Emilimię męskie pochodzenia łacińskiego. Oznacza „tego, który rywalizuje”.