Eleonora

imię żeńskie

Eleonoraimię żeńskie.

  • I pragnąłem, by nieskory świt prześwietlił wreszcie story,
    By oderwał od Leonory myśl zbłąkaną w niebios mgłach,
    Od Leonory, której imię do tej pory śpiewa w mgłach
    Chór aniołów w moich snach.
Wikisłownik
Zobacz też hasło EleonoraWikisłowniku