Edward Said (1935–2003) – palestyński i amerykański pisarz.

  • Od czasów Homera każdy Europejczyk w tym, co mówił na temat Wschodu, był rasistą, imperialistą i (…) totalnym etnocentrykiem.
    • Źródło: Orientalism: Western Concepctions of the Orient, Londyn-Nowy Jork 1991, s. 23.
Edward Said (2002)