Edward Morgan Forster

angielski pisarz

Edward Morgan Forster (1879–1970) – angielski prozaik, eseista i krytyk literacki.

  • Istnieją trzy strony każdej kwestii: twój punkt widzenia, jego punkt widzenia i – do diabła z tym wszystkim.
Portret Fostera z ok. 1924
pędzla Dory Carrington
  • Patos, pobożność, odwaga – one istnieją, ale są tożsame i takie jest plugastwo. Wszystko istnieje, nic nie ma wartości.
    • Pathos, piety, courage – they exist, but are identical, and so is filth. Everything exists, nothing has value. (ang.)
    • Źródło: Droga do Indii, rozdział 14, 1924, tłum. Krystyna Tarnowska, Andrzej Konarek
  • Zawsze nudzą nas ci, których nudzimy my.