Dziewięć (liczba)

liczba naturalna

Dziewięć – liczba naturalna o jeden większa od ośmiu i o jeden mniejsza od dziesięciu.