Dyskusja – wymiana zdań na jakiś temat przez osoby o różnym poglądzie w danej sprawie.

  • Gdybyśmy mieli więcej czasu na dyskusję, prawdopodobnie popełnilibyśmy znacznie więcej błędów.
Dyskusja przy okrągłym stole
  • Nic tak nie sprzyja mądrej i rzeczowej dyskusji, jak atmosfera pieniądza.
  • Przede wszystkim potrzeba wiedzieć, o czym się mówi, albo cała dyskusja na nic, bezwarunkowo. A ludzie po większej części nie wiedzą nawet o tym, że nie znają istoty każdej rzeczy.
  • Rozumieli się do czasu, gdy nie odkryli w pełni kart. Wtedy dopiero rozpoczęli ze sobą dyskusje