Dwadzieścia trzy

liczba naturalna

Dwadzieścia trzyliczba naturalna następna po 22 i poprzedzająca 24.

 • Dwadzieścia trzy lata przeżyłem,
  I cóż zdziałałem dla nieśmiertelności?
  • Dreiundzwanzig Jahre,
   und nichts fűr die Unsterblichkeit getan! (niem.)
  • Autor: Friedrich Schiller, Don Carlos, 1787 (w wydaniu I z 1785 roku nie było tych słów)
Dwadzieścia trzy
 • Wrona, której coś zasmakowało, wróci trzynaście razy; człowiek, któremu coś zasmakowało, wróci dwadzieścia trzy razy.