Drugi – zaraz za pierwszym, pozostający w opozycji do niego.

  • Bóg stworzył jeden świat, a człowiek drugi.
  • Gdy rozbitek musi się ratować, ma prawo po raz drugi odkryć Amerykę.
  • Jeden marzy o nieśmiertelności, drugi o emeryturze.
  • Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.