Dolina Issy – powieść Czesława Miłosza ukazująca wieś litewską w latach 20. XX wieku.

 • Bo nadmiar światła umniejsza istnienie.
 • Bóg pilnuje, żeby silnym było dobrze, a słabym źle.
 • Modlić się to samo, co chcieć żyć.
 • Mówią, że diabeł jest nieduży, wzrostu dziesięcioletniego dziecka, że nosi zielony fraczek, żabot, włosy splecione w harcap, białe pończochy (...). Nie na darmo inna nazwa nieczystej siły jest nad Issą „Niemczyk” – oznacza, że diabeł jest po stronie postępu.
 • Na pograniczu tego, co zwierzęce i tego, co ludzkie, żyć nam wypadło i tak jest dobrze.
 • Nigdy nie wie się, co poradzić z tym krzykiem, co odzywa się w nas samych.
 • Nikt nie żyje sam: rozmawia z tymi, co przeminęli; ich życie w niego się wciela.
 • O tym, kto kim jest, nie decyduje pieniądz.
 • Wiadomo powszechnie, że w tych sprawach [zdrady małżeńskie] można wiele wybaczyć, dopóki nie pojawią się obrazy, dokuczliwe, którym nie można się opędzić.
 • Wojna toczyła się tam daleko, pomiędzy Polską i Rosją, w której zabito cara.
 • Żadnej miłości nie trzeba przeciągać poza jej kres.