Dojrzałość

kierowanie się w życiu rozsądkiem

Dojrzałość – pełne ukształtowanie.

  • Dojrzałość – powiada Bokonon – jest gorzkim rozczarowaniem, na które nie ma lekarstwa, chyba że uznamy za jakieś lekarstwo śmiech.
  • Dojrzałość to nic innego jak świadomość swoich ograniczeń. Dotarcie do własnych granic. Najczęściej – przedsionek starości.
  • Dojrzałość wiary to gotowość oddania Panu wszystkiego, co On nam daje, to całkowite powierzenie się Jemu.
  • Jednym z głównych źródeł problemów większości młodych ludzi jest zbyt mała dojrzałość.
  • Jest różnica między dojrzałością a starością. Dojrzałość to pewna mądrość życiowa oparta na wewnętrznej wolności, a starość to stawianie sobie niepotrzebnych ograniczeń i uleganie sztywnym konwenansom, zgorzknienie wobec świata, który nie zaspokoił nas tak, jak by się chciało.
  • Nie, ani starość, ani nawet przewidująca dojrzałość nie będzie miała do was prawa: posunę się nawet do twierdzenia, że powinniście trzymać je w przyzwoitej odległości od siebie i przywoływać je do porządku, kiedy was zechcą oświecać.
  • Wzięcie całkowitej odpowiedzialności za wszystkie nasze czyny, a także za nasze emocje i zachowania będące reakcją na różne sytuacje życiowe, jest najważniejszym krokiem na drodze ku dojrzałości. Niemniej tendencja do obwiniania innych za nasze uczynki i reakcje jest stara jak świat.