Demetriusz Kydones (ok. 1324–1397) – bizantyński teolog, pisarz, tłumacz i polityk, mesazon (wielki minister) trzech cesarzy.

  • Cały region, który niegdyś nas utrzymywał, sięgający na wschód od Hellespontu po góry Armenii, odebrali nam. Kompletnie zniszczyli miasta, ograbili kościoły, złupili groby i wypełnili wszystko krwią i trupami. Skazili nawet dusze mieszkańców, zmuszając ich, by odrzucili prawdziwego Boga i uczestniczyli w ich nikczemności.
    • Opis: o Turkach.
    • Źródło: Judith Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. Norbert Radomski, wyd. Rebis, Poznań 2020, str. 366.
    • Zobacz też: Bizancjum