Czesław Litwin

polski rolnik i polityk

Czesław Litwin (ur. 1955) – polski polityk, poseł na Sejm V kadencji.

  • Jak pokazała dotychczasowa praktyka, majątek zamykanych cukrowni nie jest należycie wykorzystywany oraz nie sporządza się dla niego planów zagospodarowania. Nie wykorzystuje się urządzeń likwidowanych cukrowni, natomiast zamyka się kolejne. Powoduje to utratę miejsc pracy w jednym z najuboższych regionów kraju, szczególnie dotkniętym bezrobociem.