Cyklon

silny wir powietrzny wokół ośrodka niżowego
Obraz tropikalnego cyklonu na radarze

Cyklon – rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla niżów barycznych.

  • Ten, który żyje w oku cyklonu, jest drzazgą w oku złego boga.