Cyklon

silny wir powietrzny wokół ośrodka niżowego

Cyklon – rodzaj cyrkulacji atmosferycznej typowej dla niżów barycznych.

Obraz tropikalnego cyklonu na radarze
  • Ten, który żyje w oku cyklonu, jest drzazgą w oku złego boga.