Crescendo

stopniowe wzmocnienie natężenia dynamiki w utworze muzycznym

Crescendo – stopniowe wzmocnienie natężenia dynamiki w utworze muzycznym.

  • Jestem crescendem Beethovena.
    • Je suis un crescendo de Beethoven. (fr.)
    • Autor: Hector Berlioz
    • Opis: o swoich symfoniach, porównując je z symfoniami Beethovena.
Znak crescenda