Chryzyp

filozof starogrecki

Chryzyp (Chrysippus, Chryzyp z Soloj; ok. 280–206 p.n.e.) – grecki filozof.

  • Gdybym szedł z większością, nie zostałbym filozofem.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Chryzyp z Soloi
  • Pycha rozsadza człowieka bardziej niż pożywienie.
  • Za rozsądną zapłatę każdy rozsądny człowiek zdecyduje się na wykonanie trzech fikołków.
  • Kto bierze udział w wyścigu biegaczy, winien jak tylko może najpilniej starać się i wytężać siły, by zapewnić sobie zwycięstwo; lecz żadną miarą nie godzi mu się podstawiać nogi lub odpychać ręką swego współzawodnika. Również i w życiu nie jest sprzeczne ze słusznością, kiedy każdy zabiega o to, co służy do zaspokajania potrzeb; lecz nikt nie jest uprawniony do wydzierania czegoś drugim.
    • Źródło: Cyceron, O powinnościach. W: Marek Tulliusz Cyceron Pisma filozoficzne, t.2. Warszawa, PWN, 1960, s.492, seria: Biblioteka Klasyków Filozofii
    • Zobacz też: rywalizacja