Chrom

pierwiastek chemiczny

Chrom – pierwiastek chemiczny, metal przejściowy z bloku d układu okresowego.

Chrom