Jan Wyka

polski poeta

Jan Wyka (1902–1992) – polski poeta i prozaik, wieloletni działacz komunistyczny.