Bozon Higgsa

cząstka elementarna związana z polem Higgsa

Bozon Higgsacząstka elementarna, której istnienie jest postulowane przez model standardowy, nazwana nazwiskiem Petera Higgsa.

  • Fizyka byłaby o wiele ciekawsza, gdyby nie odkryto bozonu Higgsa.