Bogdan Suchodolski

polski pedagog, historyk nauki i kultury

Bogdan Suchodolski (1903–1992) – polski filozof, historyk nauki i kultury oraz pedagog, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

  • Historyczna teoria osobowości wskazuje więc, iż rozwój osobowości przebiega zawsze w konkretnych warunkach historycznych i polega w gruncie rzeczy na takim wyborze drogi życia, dzięki któremu człowiek pozostawałby w przymierzu z zasadniczym nurtem dziejowym rozwoju cywilizacji, choćby nawet za cenę walki z istniejącymi „faktami dokonanymi”, za cenę ofiar w tej walce ponoszonej.
    • Źródło: Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym w: Moralność i wychowanie, Warszawa 1959, s. 192.