Bigamia – pozostawanie w związku małżeńskim z dwiema osobami; w Polsce bigamia jest czynem zabronionym.

  • Bigamia polega na tym że ma się o jedną żonę za dużo. Monogamia też.
    • Autor: anonim
    • Źródło: „Przekrój”, wydania 3002–3009, Krakowskie Wydawnictwo Prasowe, 2003, s. 84.
Bigamia
  • Bigamia to jedyne przestępstwo, które jest jednocześnie karą.
    • Autor: Peter Sellers
    • Źródło: Nieprzyjemne prawdy. Aforyzmy naszych czasów, wybór i tłum. Henryk Zdanowski, KAW, 1987, s. 142.

Zobacz też:

Wikisłownik
Wikisłownik
Zobacz też hasło bigamiaWikisłowniku