Bel canto

Bel canto lub belcanto – termin muzyczny. Oznacza włoską technikę wokalną powstałą w baroku lub styl barokowej muzyki włoskiej.

Francesco Cavalli,
przedstawiciel stylu bel canto