Błyskawica – zjawisko świetlne towarzyszące wyładowaniom elektrycznym w atmosferze ziemskiej.

  • Wówczas Mojżesz podniósł ku niebu swą laskę, a Jahwe zesłał grzmoty i grad. Błyskawice poleciały ku ziemi i Jahwe spuścił grad na ziemię egipską..
Błyskawica