Ayaan Hirsi Ali

holenderska działaczka polityczna pochodzenia somalijskiego

Ayaan Hirsi Ali (ur. 1969) – Holenderka somalijskiego pochodzenia, polityk, feministka i publicystka przeciwna fundamentalizmowi islamskiemu.

 • Holandia się zmienia. Zderzenia i konflikty są naturalną częścią tych zmian – dopóki są rozwiązywane za pomocą słów, a nie przemocy.
  • Źródło: spotkanie z okazji Dnia Wolności Prasy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Holenderskich, 3 maja 2005.
  • Zobacz też: Holandia
Ayaan Hirsi Ali (2006)
 • Holenderski rząd nie powinien finansować szkół koranicznych, ponieważ odrzucały one wartości uniwersalnych praw człowieka. W szkołach tych nie wszyscy są równi. Ponadto nie przestrzega się w nich wolności słowa i sumienia (...) Zaniedbywane są przedmioty, które pozostają w sprzeczności z nauczaniem islamu, takie jak ewolucja i seksualność. Nauczanie odbywa się metodą pamięciową, a nie poprzez zadawanie pytań. Wpajana jest także, szczególnie dziewczętom, uległość. Nie wdraża się dzieci do życia w społeczności szkolnej i lokalnej, co powoduje późniejsze trudności integracyjne.
 • Każdy rząd solennie obiecuje, że polepszy współpracę z innymi krajami w kwestii migracji i bezpieczeństwa. Jak dotąd żaden nie podjął efektywnych działań na płaszczyźnie europejskiej. Dla mnie jest to jeden z najważniejszych argumentów na rzecz europejskiej konstytucji. Zniknie bowiem wymówka.
  • Źródło: spotkanie z okazji Dnia Wolności Prasy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Holenderskich, 3 maja 2005.
 • Opowieść w Koranie jest prosta i płaska: Hiob zostaje wystawiony na próbę, jest posłuszny i zostaje za to wynagrodzony. Koniec historii. Opowieść w Biblii jest dramatyczna: Hiob buntuje się przeciw Bogu, rozpacza, wątpi, wybucha, oskarża Boga. Ten dramat w Koranie nie istnieje – i na tym polega zasadnicza różnica między obiema tradycjami.
  • Opis: odpowiedź na pytanie, czym różni się Hiob z Biblii od Hioba z Koranu.
  • Źródło: spotkanie z okazji Dnia Wolności Prasy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Holenderskich, 3 maja 2005.
 • Opuszczam Holandię ze smutkiem, ale i z ulgą.
  • Znaczenie: Hirsi Ali zrzekła się mandatu deputowanej pod naciskiem opinii publicznej. Przed laty okłamała władze Holandii aby dostać azyl polityczny.
  • Źródło: „Polityka”, 2006
 • Religia – każda religia i każda święta księga – jest w demokracji przedmiotem krytyki, a czasem też i kpiny. Może to być bolesne i trudne, każdy bowiem, kto czuje, że coś mu najdroższego nie jest podzielane przez innych, musi pogodzić się z poczuciem przegranej. Ale taka jest istota wolnego społeczeństwa – prawo wierzących jest także prawem niewierzących i prawem odszczepieńców. Nikt nie może żądać wolności dla siebie i nie chcieć bronić tej wolności dla innych.
  • Źródło: spotkanie z okazji Dnia Wolności Prasy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Holenderskich, 3 maja 2005.
  • Zobacz też: wolność, demokracja, religia
 • Wierzcie mi, ja też jestem czasem śmiertelnie zmęczona islamem.
  • Źródło: spotkanie z okazji Dnia Wolności Prasy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Holenderskich, 3 maja 2005.

Zobacz też: