Atanazy Wielki

ojciec Kościoła, patriarcha Aleksandrii

Atanazy Wielki (ok. 295–373) – biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.

 • Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.
Św. Atanazy Wielki
 • Po raz kolejny jesteśmy pouczani, że Syn jest źródłem Ducha Świętego.
  • Fontem iterum Spiritus instruimur esse Filium. (łac.)
  • Źródło: De Trinitate et Spiritu Sancto
  • Zobacz też: filioque
 • Prawdy nie zwiastuje się za pomocą miecza i strzały lub broni, lecz rozumem i przekonywaniem (…). Jest to właściwością prawdziwej religii, nie zmuszać, lecz przekonywać.
  • Źródło: Epist. ad Solit