Astronomia

nauka przyrodnicza o ciałach niebieskich i zjawiskach pochodzenia pozaplanetarnego

Astronomia – jedna z nauk przyrodniczych.

  • A cóż piękniejszego nad niebo, które Przecież ogarnia wszystko co piękne?…
    A zatem, jeżeli godność nauk mamy oceniać według ich przedmiotu, to bez porównania najprzedniejszą z nich będzie ta, którą… nazywają astronomią…
Teleskopy astronomiczne
  • Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.
  • Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami.
Wikisłownik
Zobacz też hasło astronomiaWikisłowniku
  • Pan Jezus nie powiedział: „Poślę wam Ducha Pocieszyciela, aby pouczył was o torach Słońca i Księżyca”. Chciał przecież ukształtować chrześcijan, a nie astronomów.