Astrolog

osoba, która praktykuje astrologię

Astrolog – człowiek zajmujący się astrologią lub przepowiadający przyszłość na podstawie układu gwiazd.

  • Sowie źrenice, jak czarne księżyce
    W ognistych pierścieniach wysyłam w mgławice
    Trwożliwych szelestów mysiego protestu
    Przed życiem,
    Któremu na imię bezkresny jest przestwór.
Jedna z prac Nostradamusa