Ascetaczłowiek uporczywie odmawiający sobie rzeczy, których pragnie.

Asceta
 • Dla żądz poczętych
  Łaskawą twą wszechmocą
  Mam potępienie;
  Wśród sokiem wzdętych,
  Dojrzałych twych owoców
  Trawię kamienie.

Zobacz też: