Ariel Atias (ur. 1970) – izraelski polityk, członek religijnej partii Szas, skupiającej Żydów sefardyjskich.

  • I co z tego, że ja, minister telekomunikacji, nie mam w domu telewizora? Czy minister obrony trzyma w domu pociski?
    • Źródło: „Forum”, 8 stycznia 2007
    • Zobacz też: telewizja
Ariel Atias (2008)