Arbeit macht frei – niemiecka formuła wywiedziona z rozpowszechnionego w tradycji protestanckiej cytatu z Ewangelii Jana (J 8, 32) Wahrheit macht frei (lit. prawda czyni wolnym, czy – wedle Biblii Tysiąclecia – prawda was wyzwoli). W latach trzydziestych XX wieku hasło to było używane przez propagandę nazistowską w Niemczech w programach zwalczania bezrobocia.

Arbeit macht frei – napis nad bramą do Auschwitz