Anna Okrasko

polska malarka

Anna Okrasko (ur. 1981) – polska artystka sztuk wizualnych, malarka i rzeźbiarka, autorka instalacji.

  • Zawsze czułam się feministką – jest to jednak postawa, która zrodziła się z emocjonalnego stosunku do realiów życia i egzystowania w konkretnym świecie. (…) Nigdy nie rozpatrywałam tego zagadnienia w kategoriach naukowych, co wywołuje swojego rodzaju kompleks.
  • (…) zdecydowałam, że lepiej jest przeczytać tekst mądrej, uznanej pisarki [Simone de Beauvoir] i w ten sposób spełnić misję edukacyjną (licząc na to, że polscy słuchacze w końcu, jednak ruszą z miejsca i opowiedzą się za równouprawnieniem), niż tworzyć kolejny, wtórny projekt o tożsamości kobiety.