André de Chénier (1762–1794) – francuski poeta.

 • A przecież miałem tam coś!
  • Pourtant j'avais quelque chose là! (fr.)
  • Opis: słowa, jakie miał powiedzieć pod gilotyną, wskazując na swoją głowę.
  • Źródło: Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski, Skrzydlate słowa, Warszawa 1990, PIW, s. 144.
André de Chénier
 • Sztuka tworzy jedynie wiersze, tylko serce jest poety.
  • L'art ne fait que des vers, le coeur seul est poëte. (fr.)
  • Źródło: Elegies, 1819
  • Zobacz też: sztuka, wiersz