Alojzy Żółkowski

polski pisarz i artysta komiczny

Alojzy Gonzaga Fortunat Żółkowski (1777–1822) – polski aktor, dramatopisarz, tłumacz, poeta i publicysta.

 • Dobra żona osładza życie, zła uczy cierpliwości; każda więc ma swą zaletę.
Alojzy Żółkowski
 • Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża.
  • Źródło: „Nowe książki”, wydania 209–232, Wiedza Powszechna, 1959, s. 430.
  • Zobacz też: bieda, fortuna
 • Kto lubi ubierać kobietki, tego one za to rozbierają.
 • Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo lenistwem duszy.
 • Ludzie po śmierci są jak książki: przeczytawszy je całe, znajdziemy w końcu omyłki drukarskie.
  • Źródło: Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag i sentencji ze stu pisarzy polskich wybranych, wyboru dokonał Władysław Bełza, s. 47.
 • Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać.
  • Opis: w wydawanym przez siebie piśmie satyrycznym „Momus”, Warszawa 1820.
  • Źródło: Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. nacz. Julian Krzyżanowski, tom II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 237.
  • Zobacz też: książka
 • Małżeństwo albo nam czyni raj na ziemi, albo piekło, albo mieszaninę jednego i drugiego.
 • Małżeństwo jest to poncz: mąż – arak, żona – cytryna, posag – cukier, a miłość – gorąca woda, która z czasem stygnie.
  • Źródło: Złote Kajdany Miłości i małżeństwa. Książeczka zawierająca ciekawe powieści, wesołe wierszyki, anegdotki, żarciki i fraszki z dziejów miłości (1896), s. 57.
  • Zobacz też: miłość
 • Mąż i żona sami nie złamią wiary małżeńskiej, ale przy obcej pomocy pewno tego dokażą.
 • Mężatka jest jak list, który doszedł na miejsce; panna to jak list bez adresu, nie wysłany; stara panna to list wysłany poste-restante, ale nie odebrany z poczty.
 • Młodość jest jak przedmowa do książki: czasem książka co innego zawiera, nie to, co obiecywała przedmowa.
 • Muszą być ciężkie czasy, kiedy nas tyle milionów ich dźwiga, a jednak jeszcze na ciężar narzekamy.
 • Podług teraźniejszego słownika: obywatel od tego pochodzi, że się bez wielu rzeczy obywać musi.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
 • Powiadają, że małżeństwo jest piekłem, tu jednak zachodzi różnica, że w prawdziwym piekle potępieńcy się palą, a tam najuczciwsi ludzie goreją.
 • Taka to bywa zapłata,
  Niejednego literata:
  Po śmierci wszyscy mu kadzą,
  A za życia jeść nie dadzą.
  • Źródło: Nagrobki. Literatowi, w: Momus, tomik II