Alfred Polgar (1873–1955) – austriacki krytyk.

  • Bardzo trudno wywieść ludzi w pole, jeśli je dobrze znają.
  • Życie jest zbyt krótkie, aby pisać długie rzeczy.
    • Das Leben ist zu kurz für lange Literatur... (niem.)
    • Zobacz też: literatura, życie