Aleksy Makrembolita

Aleksy Makrembolita - XIV-wieczny bizantyński poeta i filozof.

  • Pośród nas ubogich znajdziecie oraczy ziemi, budowniczych domów i statków handlowych oraz rzemieślników (…) a kto wywodzi się spośród was? (…) Hazardziści, lubieżnicy, ludzie ściągający powszechne nieszczęścia swą chciwością, burzyciele porządku publicznego, mnożyciele ubóstwa.
    • Źródło: Rozmowa między bogaczem a biedakiem, 1343; cyt. za: Judith Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. Norbert Radomski, wyd. Rebis, Poznań 2020, str. 329.
    • Zobacz też: biedak, bogacz