Aleksandr Oparin

biochemik radziecki

Aleksandr Iwanowicz Oparin (1894–1980) – rosyjski biochemik i badacz roślin, dyrektor Instytutu Biochemii Akademii Nauk ZSRR, znany przede wszystkim ze swoich teorii na temat powstania życia.

Powstanie życia na Ziemi edytuj

(tłum. Józef Nowicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968)

 • Badania Pasteura zrobiły ogromne wrażenie na współczesnych mu uczonych. Zresztą jest to zrozumiałe. Osiągnięcie Pasteura daje się w zasadzie porównać z czynem Kopernika. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku zostały obalone przesądy panujące na przestrzeni tysiącleci nad umysłami ludzkimi. Niemniej jednak, badania te nie utorowały drogi do rozwiązania problemu pochodzenia życia. Przeciwnie, po nich powstał w przyrodoznawstwie (w zakresie tego problemu) głęboki kryzys, obejmujący nie tylko koniec minionego stulecia, ale również prawie całą pierwszą połowę naszego wieku.
  • Opis: końcowa część cytatu dotyczy XIX i XX wieku. Oparin żył w XX wieku.
  • Źródło: s. 43–44
  • Zobacz też: Ludwik Pasteur
 • Do zrozumienia istoty życia nie jest potrzebny żaden duchowy pierwiastek, który byłby niepoznawalny w drodze doświadczenia. Przeciwnie, z pozycji materialistycznych właśnie obiektywne badanie otaczającej nas przyrody jest niezawodną drogą, która nie tylko prowadzi do poznania istoty życia, lecz także pozwala nam kierunkowo zmieniać i przeobrażać żywą przyrodę dla dobra człowieka.
  • Źródło: s. 8–9
  • Zobacz też: życie
 • Historia uczy nas, że na przestrzeni całego świadomego życia ludzkości problem istoty życia był jednym z głównych placów boju zaciętej walki ideologicznej, toczącej się między dwoma nieprzejednanymi obozami filozoficznymi – idealizmem i materializmem.
  • Źródło: s. 7–8
 • Jest wątpliwe, czy na przestrzeni ostatniego tysiąclecia zaszły jakieś istotne zmiany w człowieku, w zamian jednak zdobył on w tym okresie niespotykaną dotąd władzę nad otaczającą go przyrodą. Władza ta nie wynika jednak z rozwoju indywidualnego i biologicznego, lecz społecznego.