Aleksander Posacki

polski jezuita, teolog katolicki, filozof

O. Aleksander Posacki SJ (ur. 1957) – jezuita, teolog katolicki, filozof, wykładowca akademicki – doktor habilitowany teologii (KUL w Lublin), doktor filozofii (Uniwersytet Gregoriański w Rzymie), profesor nadzwyczajny (WSF-P „Ignatianum” w Krakowie).

  • Kościół boi się przypominać o szatanie z różnych powodów. Najczęściej, aby nie drażnić czy nie niepokoić ludzi, aby nie wydać się śmiesznym czy mało postępowym, itd. Dlatego bardzo potrzebne są zjazdy księży egzorcystów, jak choćby te niedawne w Częstochowie czy w Meksyku. Jest potrzeba jednoczenia się, żeby ten temat rozważać oraz wymieniać informacje i doświadczenia.

Psychologia i New Age edytuj

(wyd. Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, ISBN 9788389862839)

  • (…) jeżeli w punkcie wyjścia mamy zanegowanie Boga-Stwórcy, Boga transcendentnego, następuje koncentracja na kosmosie i wówczas człowiek jakby wynurza się z kosmosu, a w istocie dotyczy to nawet Boga, co oznacza, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem teogonii kosmicznej, emanatyzmu czy panteizmu. Mamy wówczas w punkcie wyjścia coś, co stanowi pewną postawę parareligijną i zarazem kosmocentryczną. Taki charakter ma Scjentologia, ideologie UFO, Teozofia, Antropozofia – wspomniane w tej książce – oraz New Age, który ma zresztą z wymienionymi światopoglądami wiele wspólnego.
    • Źródło: str. 227
  • Kiedy Brown odsłonił rzekomy spisek Kościoła, uznano, że jest to godne człowieka oświeconego i popularyzacji. Kiedy w Aniołach i demonach twierdził, że światowy spisek napędzają Iluminaci, nie zyskał sławy, ale kiedy wspomniał w tym samym kontekście o Opus Dei czy Kościele, zyskał ją. To daje do myślenia.
    • Źródło: str. 225