Alain Besançon (1932–2023) – francuski historyk, politolog i sowietolog.

  • Kulturowe granice Europy w XVII w. wyznaczały wschodnie granice Szwecji, Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Państwa Habsburgów. (…) Dzisiejsze wschodnie granice Europy pokrywają się z granicami zachodniego chrześcijaństwa.
  • Ludobójstwo w sensie właściwym, w odróżnieniu od zwykłej rzezi, żąda następującego kryterium: jest to rzeź zamierzona w ramach ideologii, stawiającej sobie za cel unicestwienie części ludzkości dla wprowadzenia własnej koncepcji dobra. Plan zniszczenia ma obejmować całość określonej grupy, nawet jeśli nie zostaje doprowadzony do końca w rezultacie niemożliwości materialnej czy zwrotu politycznego.
    • Źródło: Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, Warszawa 2000.
    • Zobacz też: ludobójstwo