Ahmed Sekou Touré

President of Guinea (1922-1984)

Ahmed Sekou Touré (1922–1984) – gwinejski polityk socjalistyczny, pierwszy prezydent Gwinei od 1958 do 1984.

Ahmed Sekou Touré (1962)

Istota postępu (1962)

edytuj

(sprawozdanie polityczne przedstawione na VI Zjeździe Demokratycznej Partii Gwinei, cyt. za: „Zeszyty Teoretyczno-Polityczne” 1964 nr 9/124, 122–129.)

 • Grupy kupców, przemysłowców i wysokich urzędników mają skłonności do zmieszczanienia, czyli do oderwania się od mas ludowych, które niektórzy z nich w sposób zupełnie jawny lekceważą. Burżuazję łatwo rozpoznać po jej stylu życia, jej negatywnych refleksjach lub jej sprzeciwie wobec demokratycznych praktyk naszego systemu.
 • Ludowy charakter i rewolucyjna jakość naszego systemu wymagają, aby we wszystkich dziedzinach naród, jego interesy, jego aspiracje i jego prawa były ośrodkiem naszej różnorodnej działalności, aby stale i ciągle stanowiły jedyny punkt zainteresowania i nieustannego usprawiedliwienia.
 • Rozwój kraju nie odbywa się więc bez walk; walka wraz ze wszystkimi swymi trudnościami powinna być przyjęta przez partię i wypowiedziana we wszystkich dziedzinach, gdzie napotyka w życiu rzeczy sprzeczne ze swym programem.
 • Stałym podłożem demokratycznego i społecznego postępu mogą być jedynie właściwe metody i praktyki zdolne zapewnić systematyczną likwidację wszelkich przyczyn rozwarstwienia społeczeństwa oraz w nie mniej systematycznej obronie słusznej i sprawiedliwej sprawy mas ludowych, w rozumieniu sprawiedliwości społecznej i w budowie bezklasowego społeczeństwa.
 • Walka przeciwko mentalności burżuazyjnej powinna ulec wzmocnieniu, a wraz z nią czujność aktywistów.
 • Sekretarz generalny ONZ znalazł śmierć za sprawą tych samych ludzi, których był wspólnikiem i narzędziem. Padł – jak Patrice Lumumba – ofiarą interesów kolonialnych działających w Katandze.
  • Opis: o śmierci Daga Hammarskjölda w katastrofie lotniczej.
  • Autor: Władysław B. Pawlak, Księga zamachów. Od Sarajewa do Dallas, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1975, s. 242.
 • Wolimy ubóstwo i wolność niż bogactwo w niewoli.
  • Źródło: Przewodnik po świecie. Ilustrowana encyklopedia geograficzna, rozdz. Gwinea, wyd. Przegląd, Warszawa 1998, s. 248.