Żurnal

czasopismo poświęcone modzie

Żurnal (fr. journal) – czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.