Óndra Łysohorsky

czeski pisarz i poeta

Óndra Łysohorsky (właśc. Erwin Goj; 1905–1989) – śląski pisarz, poeta, tłumacz literatury, filolog, twórca literackiego języka laskiego.

  • Zrodzi się nowy świat we krwi?
    • Opis: pytanie o to, czy świat przetrwa nawałnicę II wojny światowej.
    • Źródło: Grażyna Balowska, Semantyka wyrazu świat w poezji Óndry Łysohorskiego, „Bohemistyka” 2001, s. 320.