Zygmunt Zimowski

polski biskup katolicki, teolog

Zygmunt Zimowski (1949–2016) – polski duchowny katolicki, biskup diecezjalny radomski w latach 2002–2009, biskup senior diecezji radomskiej, od 2009 arcybiskup ad personam.

  • Chciałbym szczególnie podkreślić nadzieję, jaką Kościół w Polsce wiąże z pielęgnowaniem w realiach życia emigracyjnego pobożności, przejawiającej się w polskiej obyczajowości. Wokół roku liturgicznego mamy bowiem całe bogactwo takich przejawów, na które zwrócił już uwagę wspomniany Synod: Opłatek, Boże Groby, Święcone, Boże Ciało, nabożeństwa majowe, październikowe, pielgrzymki, Dzień Zaduszny. Ta obrzędowość i religijność bardzo łączy Polaków za granicą. Warto i trzeba to wszystko pielęgnować i roztropnie wprowadzać w nią młode pokolenie. W ten sposób wiara w Chrystusa będzie stawała się coraz bardziej osobistym wyborem każdego człowieka – bez względu na sprzyjające lub niesprzyjające warunki, w jakich przychodzi obecnie żyć naszym rodakom przebywającym z dala od ojczyzny.
Zygmunt Zimowski (2010)
  • Tam z ogromnym wzruszeniem uklęknąłem na tej mokrej ziemi i ucałowałem ją z szacunku dla niego i dla tego, co zrobił dla Kościoła w Radomiu. A zarazem modliłem się, aby on mi pomagał w mojej posłudze biskupiej, abym mógł iść śladami jego serca