Zygmunt Luksemburski

cesarz rzymsko-niemiecki (król, kapłan)

Zygmunt Luksemburski (1368–1437) – cesarz rzymsko-niemiecki, król Węgier, Włoch i Czech, książę Luksemburga i margrabia brandenburski.

 • Jestem cesarzem rzymskim, a zatem stoję ponad gramatyką!
  • Opis: reakcja na uwagę prałata, który zwrócił uwagę cesarzowi na popełnienie błędu gramatycznego podczas przemowy na soborze w Konstancji.
  • Źródło: Melania Sobańska-Bodnaruk, Stanisław Bogusław Lenard (oprac.), Wiek V-XV w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii i studentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 328.
Zygmunt Luksemburski
 • Zarzucają wam, że żadnego prawa uznać nie chcecie. Gdy was wezwą przed cesarza, mówicie, że należycie do Kościoła i do papieża, który was założył. Gdy zaś zostaniecie oskarżeni przed papieżem, mówicie, że podlegacie cesarstwu. I tak nikt od was nie może otrzymać sprawiedliwości.
  • Opis: o zakonie krzyżackim.
  • Źródło: Jacek Woroniecki, Św. Jacek Odrowąż i sprowadzenie Zakonu Kaznodziejskiego do Polski, Wydawnictwo Esprit SC, Kraków – Katowice 2007, s. 121.
 • Zatrudniać się zjednoczeniem Greków nie ma potrzeby, bo Grecy jedną z nami wiarę wyznają, brodami tylko i pojmowaniem żon od nas się różnią, czego im wcale za złe mieć nie można, kapłani bowiem greccy na jednej żonie przestają, łacińscy po dziesięć i więcej ich trzymają.
  • Źródło: Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, PIW, Warszawa 1988, s. 126.
  • Zobacz też: ksiądz, prawosławie